top of page

PSIHOTERAPIJA

 

Delujem s pomočjo okvira nemško zasnovane oblike psihodinamske psihoterapije oziroma globinskopsihološke terapije. Omenjen pristop sloni na zasnovi psihoanalize, vendar še dodatno prevzema spoznanja humanistično usmerjenih pristopov ter vključitev telesnih tehnik. 

Cilj psihoterapije:

Klienta spodbuditi do raziskovanja lastne notranjosti ter do tega, da ponovno najde stik s svojim bistvom. Stik s svojim bistvom zajema zavedanje lastne vrednosti ter sprejemanje celovitosti naših človeških izkušenj (tako prijetnih kot tudi neprijetnih uvidov).

Terapevtski odnos:

Zajema oblikovanje varnega terapevtskega sopotništva, kjer je v ospredju predvsem empatično razumevanje klienta ter čustvena pristnost. Terapevtski odnos omogoča osnovo za korektivne izkušnje klienta, ki pripomorejo k terapevtski spremembi. V sklopu odnosa je terapevt predvsem neobsojajoča priča klientovemu doživljanju, kar omogoča normalizacijo čustvenih stisk ter povrnitev ponovnega samozaupanja in zaupanja v sočloveka.

Individualiziran pristop:

Delujem po premisi prilagoditve psihoterapevtskega postopka glede na posameznika ter njegove specifične zahteve. Ker vsak posameznik doživlja svoj svet na unikaten način, je psihoterapevtski proces prilagojen v skladu s pripravljenostjo ter uglašenostjo terapevtskih tehnik na posameznikove odzive ter želje.

IMG_1961.HEIC
bottom of page